Foredrag på Fregatten Jylland

Foredrag på Fregatten Jylland med Benno Buhl-Blæsild

Dato og tid:

Dato: 9. september, kl. 19
Foredragsholder: Benno Buhl-Blæsild
Arrangør: Fregatlauget

Foredraget starter 9. september kl. 19.00 i auditoriet hvor Benno Buhl-Blæsild vil fortælle om Fregatten Jylland. Den historiske vandring vil tage sin start den 14. maj 1908 og slutte i dag. Det er den tid Fregatten ikke har været i søværnets tjeneste, og vægten af foredraget vil være lagt på, hvordan det lykkes at få det prægtige skib med den fantastiske historie til Ebeltoft, kampen med at få det sat i stand, hvordan det lykkes, og den efterfølgende tid som historisk klenodie, og den fortsatte kamp for at overleve.

Spisning

Inden foredraget er der mulighed for spisning i Restaurant Karens Køkken kl. 17.30 for alle deltagerne i foredraget. Her vil der blive serveret Stjerneskud til kr. 125,00 excl. drikkevarer, der afregnes separat med Karens Køkken.

Læs mere om arrangementet og køb billet her

PETER WILLEMOES – KONGEDYBETS HELT

Dato: Torsdag 9/9, kl.10-12 (forelæsningen er flyttet fra 25/2)
Arrangør: Syddjurs Folkeuniversitet
Underviser: Historielærer og foredragsholder Kaare Kristensen

Mens Napoleonskrigene rasede i Europa, kæmpede den 17-årige løjtnant Peter Willemoes indædt mod den berømte engelske admiral Nelson under Slaget på Københavns Red i 1801. Vi følger Willemoes’ liv fra opvækst i Assens til hans død ved Sjællands Odde som 24-årig i 1808.

Danmark var et af de europæiske lande, der led størst tab under Napoleonskrigene, og vi hører om baggrunden for stridighederne med England og om Københavns bombardement og englændernes tyveri af flåden i 1807. Der blev etableret forsvarsskanser i bl.a. Ebeltoft, og Anholt blev besat med slemme følger. Danmark gik bankerot i 1813 og tabte Norge i 1814. I sandhed en svær tid!

billetter kan bestilles her

HVERKEN UBESINDIG ELLER FRYGTSOM – DRAMATISKE BERETNINGER FRA FLÅDENS HISTORIE

Dato: Torsdag 16/9, kl.10-12 (forelæsningen er flyttet fra 4/3)
Arrangør: Syddjurs Folkeuniversitet
Underviser: Marinehistoriker Søren Nørby

Christian Mølsted: Ombord på fregatten “Niels Juel”

Marinehistoriker Søren Nørby gæster igen Ebeltoft og Fregatten. For to år siden var det de dramatiske begivenheder, da flåden blev sænket d. 29. august 1943, der blev rullet ud.

Denne gang tager Søren Nørby udgangspunkt i sin bog ”Hverken ubesindig eller frygtsom”, hvor der fortælles elleve dramatiske beretninger fra Flådens virke. Fra kampen mod algeriske korsarer i 1700-tallet over krigene i 1848-51 og 1864 til 2. Verdenskrig og vor tids indsatser mod pirater ved Afrikas Horn.

Det er beretningen om de søofficerer og orlogsgaster, der ofte fjernt fra Danmark gennem tiderne har gjort deres bedste for at udføre ordrer fra kongen eller Danmarks regering. Med deres egne ord fortæller de, hvordan de oplevede kampene på kanondækket, på broen, i riggen og i maskinrummet.

Titlen på bog og foredrag er den danske admiral Niels Juels motto, som har stået som en ledetråd for danske søofficerer siden 1700-tallet.

billetter kan bestilles her

GÆSSENE ELLER REDEN FØRST? EBELTOFT SOM SØKØBSTAD

Dato: Torsdag 23/9, kl.10-12 (forelæsningen er flyttet fra 18/3)
Arrangør: Syddjurs Folkeuniversitet
Underviser: Museumsinspektør Lea Glerup Møller, Ebeltoft

Siden i hvert fald slutningen af 1200-tallet har der ligget huse på det sted, vi nu kender som Ebeltoft. Byens opståen var betinget af nærheden til vigen og den gode naturhavn, der fandtes her.

Ebeltofts udvikling i opgangs- og nedgangstider hang uløseligt sammen med havnens udvikling, men den voldte til tider meget store problemer. I en tid, hvor transport over land var langsommelig og besværlig, var søfarten livsnerven for den lille købstad langt fra alfarvej.

billetter kan bestilles her