Persondatapolitik

Denne persondatapolitik har til formål at give et overblik over hvilke oplysninger, vi indsamler, og hvad vi bruger dem til, og hvordan de opbevares.

Fregatten Jylland er dataansvarlig for modtagelsen og behandlingen af personlige oplysninger, som vi indsamler til en række forskellige formål (se herunder) og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Skulle du have brug for yderligere information eller oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Kontaktinfo finder du nederst på denne side.

Indsamling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du besøger museets hjemmeside, bestiller et arrangement eller rundvisning, køber en vare hos os, indleverer en genstand til museet, søger et job, er frivillig, tilmelder dig vores nyhedsbrev, anvender eller deltager i en af Fregatten Jyllands aktiviteter, herunder konkurrencer, så indsamler vi de oplysninger, som du selv giver os. Fregatten Jylland indsamler, behandler og opbevarer f.eks. følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, ip-adresse, telefonnummer, betalingsinformation og e-mail adresse i forbindelse med nedenstående formål.

Nogle af disse oplysninger indsamles ved hjælp af cookies. Se særligt afsnit vedr. cookies i vores cookiedeklaration. 

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling.  I hvert tilfælde vil det være, når den indgåede aftale er afsluttet. Dokumentations- og opbevaringskrav efter Regnskabsloven indebærer, at vi skal gemme oplysninger om økonomiske transaktioner i 5 år, jf. bogføringsloven.

Derudover anvender vi dit navn og e-mail for at kunne komme i kontakt med dig når du har købt din billet eller booket et arrangement.

Vi indsamler også oplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, markedsføring og statistik. Ydermere foretager vi videoovervågning på museets område i henhold til gældende regler.

Søger du et job ved Fregatten Jylland indsamles ansøgning og relevante oplysninger, som du afleverer via mail. Oplysningerne opbevares i 6 måneder fra du har ansøgt om et job hos os.

I forbindelse med markedsføring og online aktiviteter opbevarer og behandler Fregatten Jylland personlysninger på sociale og andre medier, herunder:

  • Facebook og Instagram
  • System til udsendelse af nyhedsbreve (Mailchimp, per. marts 2023)

Retsgrundlaget for behandling af disse oplysninger sker i henhold til Justitsministeriets Databeskyttelsesforordnings art. 6.

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger til fx håndtering af kunderelationer, bookinger, bogholderi og fakturering mfl. Fregatten Jylland har indgået de lovkrævede aftaler med disse behandlere, som udelukkende behandler oplysninger på vores vegne og ikke må anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til relevante tredjeparter ud fra det lovlige grundlag at opfylde kontrakter, retlige forpligtelser eller interesseafvejning (Databeskyttelsesforordnings art. 6.).

Vi anvender kun databehandlere i EU, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande uden for EU benyttes Google (til data opsamlet via cookies) og Facebook/Instagram (Data fra vores facebook- og Instagram-sider).

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt eller krævet i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når der ikke længere er et gyldigt formål eller relevant hjemmel for fortsat opbevaring. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre den bedst mulige integritet om dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig.

Derudover kan du gøre indsigelse imod indsamling og videre behandling samt berigtigelse af personoplysninger.

Hvis du ønsker personoplysninger om dig slettet, vil vi gøre det, medmindre vi kan opretholde oplysninger på andet grundlag, f.eks. regnskabslovgivningen.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontakt

Hvis du ønsker at vi opdaterer, berigtiger eller slettet personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Email: info@fregatten-jylland.dk

Telefon: +45 8634 1099