Barkasserne - Fregatten Jyllands følgeskibe

Med sig på togt havde Fregatten i alt syv mindre både. Robarkassen var den største af dem og lå midtskibs på det åbne dæk. Den blev roet af godt 20 mand og kunne føre en kortløbet nærkampskanon i stævnen. Ret hurtig fik Fregatten også en barkasse med en lille dampmaskine. Den stod ligeledes midtskibs og kunne ligesom Robarkassen indeholde mindre joller og chalupper til forskelligt brug. Endvidere var op til to mellemstore chalupper at finde hængende på skibets side til brug for skibschefen og officerer.


Fregatten Jyllands robarkasse en sommeraften på vigen i Ebeltoft

Robarkasse

Fregattens største jolle og arbejdsfartøj var den 34 fod (godt 10 meter) lange såkaldte robarkasse. En kraftig bygget bådtype med syv par årer, der også kunne føre sejl i en tremastet lugger-rigning.

Dimensionerne gjorde, at Robarkassen kunne medbringe et af fregattens sværankre, men generelt blev den brugt til alle former for transport mellem skib og land. Det kunne være mandskab, proviant, vand eller kul. Robarkassen var dermed en slags ’havenes trillebør’, der tog det tunge arbejde. Men da den, og de andre joller og chalupper ombord, samtidig var skibets ansigt ud ad til, blev de holdt i fin og nydelig stand.

Robarkassen var med fra Fregattens første færd i 1862, og en tro kopi af den originale robarkasse kan opleves i Fregathavnen sæsonen igennem, hvor interesserede kan tage den i nærmere øjesyn.

Dampbarkasse nr 30 udfor den gamle maste kran på Holmen i København. 

Dampbarkasse

I 1870’erne fik flåden sine første dampbarkasser, hvor drivkraften var en dampmaskine. Ideen kom fra England, hvorfra ’Jylland’ bragte flere med hjem. Fregatten Jyllands originale dampbarkasse ’Nr. 30’ er bygget på Holmen i 1890’erne med inspiration fra de engelske tegninger.   

Det originale 29 fod lange skrog blev genfundet i 1998 i Vejle, hvor den lå ’forklædt’ som lystbåd under navnet Boblebu. Fregatinstitutionen erhvervede den og værftet brugte efterfølgende to år på en fuldstændig restaurering inklusiv installation af en tidstypisk kedel og en dampmaskine. Dampmaskinen blev fundet i England, hvor den havde gjort tjeneste i en dampbarkasse fra et engelsk kongeskib.

Den smukke færdigrestaurerede dampbarkasse Nr. 30 blev indviet i foråret 2012, og sejler nu ved specielle festlige lejligheder.

 

Fakta - ROBARKASSE

Længde – 34 fod

Brede – 10'6"

Besætning til roning – 14 

Sejl – Gaffelsejl

Sejlareal  – 543 kv fod

Vægt af fartøj – 7939 pd 

 

Fakta - DAMPBARKASSE

Længde – 29 fod

Brede – 7'8"

Besætning til roning – Ingen

Sejl – Råsejl

Maskinens vægt – 650 pd

Kedelvægt – 2270 pd 

Vægt af fartøj – 9232 pd

 

Fakta - Travaille

Længde – 30 fod

Brede – 8'6"

Besætning til roning – 12 

Sejl – Gaffelsejl

Sejlareal  – 487 kv fod

Vægt af fartøj – 4131 pd