Officerer ombord på fregatten Jylland i København 15.5.1864

REJSEN – ny temaudstilling 2022

Fregatten Jyllands historie og funktion er mangfoldig, og nu kan museets gæster møde én af de mindre kendte historier; nemlig historien om fregatten Jyllands mange togter baseret på sømændenes vidnesbyrd.

Temaet præsenteres i høj grad gennem formidlingen af fregattens togter baseret på iscenesættelse af autentiske kilder i form af breve, dagbøger og erindringsskrivelser – alt sammen skrevet medens de sejlede på fregattens togter, når skibet gjorde tjeneste som Kongeskib og Krigsskib eller da det var skoleskib for flådens sømænd.

Hele temaet skal være med til at besvare spørgsmål, som handler om: Hvordan det var at sejle, arbejde, og rejse med fregatten Jylland? Hvad lavede søfolkene ombord? Hvad oplevede de, og hvad følte og tænkte de mon?

På REJSEN kan gæsterne følge drømmene om at rejse, de eksotiske oplevelser og de barske realiteter, når der med udgangspunkt i sømændenes egne beretninger inviteres indenfor til en ny udstilling om sømændenes oplevelser på det stolte skibs mange togter.

Det er også her maritimhistorien får et menneskeligt ansigt, i mødet med tre portrætter, som er digitale gengivelser af autentiske fotografier af tre af fregattens sømænd, hvis dagbøger vi er i besiddelse af. Portrætterne er interaktive og de tre sømænd fortæller om deres oplevelser fra hver deres position på skibet.

Du kan også sætte dig og skrive dit eget brev og sende det til en du har kær, eller putte det i den røde postkasse, hvis du vil skrive til Fregatten Jylland.

Børnene kan stævne ud på togt med små minifregatter om maven. Her skal de rundt til de forskellige destinationer, som fregatten i sin tid kom til og lære hvad sømændene oplevede hvert sted.

En meget stor tak skal lyde til Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond og Aarhuus Stiftstidendes Fond, der har støttet temaet.