Håndværkerne der byggede Fregatten Jylland

Den 25. maj kan du lytte til en gribende og lidt anderledes, fortælling om de mennesker, der byggede Fregatten Jylland, når tidligere Museumsinspektør på Orlogsmuseet, nu Museumsinspektør Bornholms Museum Jakob Seerup, gæster Fregatten Jylland med foredraget ”Håndværkerne der byggede fregatten Jylland”. Foredraget handler nemlig om håndværkernes private gøren og laden, og ikke om hvordan man formede træet, til dette prægtige skib.

Selve foredraget vil beskæftige sig med håndværkernes liv efter arbejde, og om hvordan det var at arbejde på Holmen dengang Fregatten Jylland blev bygget. Håndværkerne stod under kommando af Holmens chef, mens det daglige ansvar var lagt i hænderne på fabriksmesteren. Håndværkernes løn var sammensat af flere poster. Den bestod, ud over den faste løn, af et bidrag til kost og klæder, samt for dem som ikke havde fast bolig i Nyboder, af et tilskud til huslejen. Der ydedes tillige et tillæg for hver dag, der arbejdedes på Holmen, altså for de dage hvor den enkelte håndværker mønstredes. Især om vinteren måtte man ofte sende håndværkerne hjem, fordi der ikke kunne arbejdes på grund af vejrforholdene. En del af lønnen blev i perioder udbetalt i form af rug, ærter, malt, tællelys, byggryn, smør, kød og flæsk. Naturalierne blev på bestemte dage, de såkaldte kostdage, udleveret fra Proviantgården på Slotsholmen.

Foredraget foregår i auditoriet ved Fregatten Jylland, den 25 maj 2022 og begynder kl. 18:30

Prisen: Medlemmer 75 kr. Ikke-medlemmer 100 kr.

Som medlemmer er at betragte medlemmer af Fregat-lauget, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn, eller Marinehistorisk Selskab.

Betaling ved tilmelding på mobilepay:  61286561

Tilmelding: Fregat-Laugets sekretær Ellen Dreyer på ellendreyer@hotmail.com