Back to All Events

Søværnets dag i selskab H.K.H. Prinsgemalen

For første gang i 150 år kommer fregatterne Jylland og Niels Juel til at lige side om side, idet Søværnets nyeste fregat, som bærer samme navn som Jyllands søsterskib ved Helgoland, vil være at finde på Ebeltoft Vig d. 9. maj. Også Kongeskibet vil forlægge til Ebeltoft, idet H.K.H. Prinsgemalen ankommer til arrangementet ombord på Dannebrog.

Den 9. maj indledes i Ebeltoft klokken 10.00, når Søværnets Tamburkorps traditionen tro Starter fra Sundhedscenteret og marcherer til Torvet, hvor der holdes koncert. Klokken 11.10 holder Tamburkorpset Tattoo foran Fregatten Jylland efterfulgt af Søværnets Hilsen, leveret af flotilleadmiral Jan Leisborch. Efter en kanonsalut ankommer Prinsgemalen klokken 12.00.
Arrangementet slutter klokken 17.00, når Prinsgemalen afsejler med Kongeskibet.

10.00 Søværnets Tambourkorps - går fra sundhedscenteret og marcherer mod det gamle rådhus i Ebeltoft

11.10 Tattoo - på pladsen foran Fregatten Jylland

11.30 Søværnets hilsen

11.45 Dansk løsen fra bastionen - besvares af Niels Juel, barkasserne og fra Jydske Landsoldater på mærset

12.00 Indvielse af udstilling - Kampen om Jylland 1864 åbnes af H.K.H Prinsgemal Henrik                             

14.00 Reenacment - Oplev søslaget 1864, speaker Søren Dahl fra Cafe Hack