Fregatten Jylland må efter prøveskydningen på Kampskolen i Oksbøl udsende et dementi

Hver sommer har gæsterne på Fregatten Jylland fået at vide, at Fregattens svenske støbejernskanoner var meget upræcise. Guiderne har fortalt fregattens besøgende, at kanonerne ikke kan ramme en ladeport på 10 meters afstand. Efter at Fregattens kanonbesætning i går præsterede at ramme et stykke af skibssiden på størrelse med en ladeport (to gange tre meter) med fire skud ud af fire mulige, må vi undskylde. Kanonerne rammer ganske fint. Fregattens ledelse vil så snart det er belejligt sende en undskyldning til den svenske konge, for de nedsættende bemærkninger, vi gennem mange år ganske ubegrundet har udbredt om kvaliteten af svenske kanoner.
Billederne af Fregatten Jyllands prøveskydning i Oksbøl gik landet rundt. Rigtig mange har set, hvor stor ødelæggelseskraft de gamle forladere besad. TV billederne har resulteret i en række spørgsmål fra interesserede og i mange tilfælde meget sagkyndige mennesker. TV billederne var, som man sikkert kan forestille sig, temmelig sammenklippede. Vi startede testen med et løst skud  med 1 kg krudt, som er den normale salut ladning. Derefter brugtes 1,5 kg. til det første skarpe skud, for at sikre, at den 150 år gamle kanon kunne modstå trykpåvirkningen.De øvrige skud blev affyret med 3 kg. (6 pund) krudt, som var normal krigsladning i Søværnet i 1864. Kuglerne var originale 30 punds jernkugler. De vejede i gennemsnit 12,9 kg ved affyringen.


Det vil sige, at de tre træffere, som man ser på skibssiden er resultatet at en normal beskydning med 30 punds skibsartilleri med normal krigsladning i en afstand af 90 meter. Skibssiden var i øvrigt en nøjagtig kopi af skibssiden omring kanonport nr. 9 i styrbord side. Under slaget ved Helgoland forårsagede en østrigsk træffer på dette sted, at fire af Fregatten Jyllands besætningsmedlemmer blev dræbt på stedet, mens yderligere fem blev hårdt såret.Mange seere har undret sig over, at den 3,5 tons tunge kanon næsten ikke bevægede sig under affyringerne. Forklaringen på den beskedne rekyl, man ser på billederne er, at alle skud for at fiksere sigtet mest muligt blev affyret med  stram broge (det tykke tov, som holder kanonen fast til skibssiden). Men det jordfæste, som brogen var fikseret i, blev flyttet i gennemsnit 16 cm pr skud.  Kanonens position var således ændret med 64 cm efter affyringen af de fire skud.

kanon-skud-oksbol-fregatten-jylland