Tillykke til Jørgen Petersen 80 år

Tidligere direktør Jørgen Petersen fylder nu 80 år. 22 af dem har han brugt på at redde, restaurere og indsamle hårdt trængte midler til Fregattens Jyllands overlevelse. Han var med da skibet blev trukket ind i tørdokken, da det store restaureringsarbejde blev indledt og da undermasterne blev isat i 1992. Fregatten har været overordentligt godt tjent med at have haft Petersen som rorgænger. Det har krævet både mod og kræfter at få det gamle skib hjulpet på vej gennem restaurering og løbende vedligehold til det flotte resultat, som de færreste i starten turde tro på.

Ved overdragelsen efter den store restaurering i 1994 var man meget glade for at kunne overlade skibets fortsatte skæbne i direktør Petersens hænder, som Mærsk Mc-Kinney Møller også lagde vægt på ved markeringen af færdigrestaureringen:

 ”Fregatten er nu genopstået og er i god stand. Den vedligeholder imidlertid ikke sig selv, og det er dejligt, at der er en god institution med en interesseret protektor og en aktiv, meget aktiv direktør, med bred dansk opbakning til fremover at sørge derfor.”

Fregatten Jylland vil derfor i største respekt og taknemlighed ønske fødselaren stort tillykke med de 80 år.