Forsvarsministeren sættes ind i ’Krigen om Jylland 1864’

Forsvarsministeren; Krigen om Jylland;1864;Nicolai Wammen, Ebeltoft, Dybbøl, Gl. Estrup, Danevirke, tidligere arhusborgmester, tidligere Europaminister, 150-året for krigen i 1864,  Museumscenter Dybbøl Banke, Danevirke Museum, Dansk Landbrugsmuseum, Fregatten Jylland, jubilæumsudstilling, specialudstilling,

Selv om flere har forlangt Fregatten Jylland gjort kampklar, så er det ikke den umiddelbare årsag til, at forsvarsminister Nicolai Wammen den 2. december valgte at lægge vejen forbi det gamle orlogsskib i Ebeltoft.

Den tidligere Aarhusborgmester og Europaminister har derimod ved flere lejligheder udtrykt interesse for næste års projekt, hvor 150-året for krigen i 1864 bliver markeret rundt om i Danmark.

I den forbindelse er et fællesprojekt mellem Museumscenter Dybbøl Banke, Danevirke Museum, Dansk Landbrugsmuseum og Fregatten Jylland sat i værk, og forsvarsministeren er nu indbudt til at kigge de fire museer lidt i kortene og orientere sig om, hvilke formidlingsplaner der ligger for ’Krigen om Jylland 1864’ som fællesprojektet hedder.

Nicolai Wammen kom umiddelbart efter et internt statusmøde og kunne derfor få opdateret viden om projektets indhold og tidsplan, og samtidig kan han benytte lejligheden til et hurtigt besøg på en fregat ’af reserven’, og blive orienteret om den situation Fregatten Jylland i øjeblikket befinder sig i, vedligeholdelsesmæssigt og økonomisk.

Aktiviteterne omkring de fire museers ’Krigen om Jylland 1864’ foregår som et fagligt og formidlingsmæssigt samarbejde, der blandt andet har til hensigt at etablere en fælles jubilæumsudstilling, hvor museerne med hver deres force formidler indtryk og fakta fra krigen 1864.

Med udgangspunkt i Danevirke, Dybbøl Banke, på havet og hjemme hos de far/søn-forladte familier, berettes, via forskellige formidlings-mæssige metoder, om tiden og de eksakte begivenheder, og der trækkes paralleller til nutidens konflikter og livsvilkår.

På hvert museum arrangeres en specialudstilling, der gennem interaktivitet og publikumsaktivering, vil kunne skabe ny og spændende formidling. Endvidere består samarbejdet museerne i mellem i etablering af fælles markedsføring, fælles internetbaseret formidling og en gennemgående ’rød tråd’ i de fire museers udstillinger.