Husk Søværnets dag den 9. maj

Alle messingknapper og støvler er pudset til de skinner, når Søværnet traditionen tro fejrer sin nationale mærkedag den 9. maj i Ebeltoft. Programmet byder blandt andet på parade med Søværnets Tamburkorps, tattoo-opvisning, Søværnets hilsen, åbent skib og kanonsalutter.

Ikke hvilken som helst dato

Det er ingen tilfældighed, at Søværnets dag finder sted den 9. maj. Datoen er nemlig årsdagen for søslaget ved Helgoland i 1864, hvor Fregatten Jylland sammen med Fregatten Niels Juel og Korvetten Heimdal i en to timer lang kamp besejrede en østrigsk-preussisk eskadre på fem krigsskibe. Rundt om i Danmark står der mange mindesmærker om krigen i 1864, men Fregatten Jylland er det eneste bevarede minde om den danske flådes indsats. Til trods for at danskerne tabte krigen, står krigen stadig som et symbol på, at Danmark var en stærk søfartsnation, hvis flåde evnede at skabe respekt. Årsdagen markeres ikke blot i Ebeltoft den 9. maj, men også i Kristianssand i Norge, hvor de danske skibe gik i havn efter slaget, og hvor de 13 dræbte søfolk fra Fregatten Jylland er begravet.

En festlig dag

Festdagen afholdes i Ebeltoft, hvor Søværnets Tamburkorps giver musik og opvisning på vej ned til Fregatten Jylland. Her vil man se sig hensat til tiden omkring 1864, når de mange soldater i historiske uniformer marcherer gennem Ebeltofts gamle brostensbelagte gader. På Fregathavnen giver tamburkorpset tattoo-opvisning, som er en spektakulær opvisning i eksercits, hvor hver eneste bevægelse er nøje afstemt og indøvet. Ud over opvisningerne vil Fregattens bestyrelsesformand Ole Bjerregaard og Kommandør N.A.K. Olsen holde taler, og Orlogsskibet Nymfen vil være til stede og holde åbent skib, så alle kan tage et kig på skibet og dets indretning. Der vil også blive givet ”Dansk Løsen”, som er et signal, der både tilkendegiver fredelige hensigter og tilkendegiver at man er et dansk orlogsfartøj. Løsenet består af tre kraftige kanonskud og er en landekode, der kun høres ved særlige lejligheder som eksempelvis Søværnets dag.

Dagens program: 

Kl. 08.00-10.00: Patruljefartøjet NYMFEN ankommer til Fregathavnen

Kl. 11.00: Søværnets Tamburkorps marcherer fra Ebeltoft sundhedscenter gennem byens gader ad ruten Nørrebakke, Adelgade, Overgade, Kirkegade, Nedergade og Juulsbakke til Torvet.

Kl.11.25: Søværnets Tamburkorps musicerer på Torvet

Kl. 11.35: Parade med Søværnets Tamburkorps, Faneborg og Søværnspersonale marcherer fra Torvet til Fregatten Jylland

Kl. 11.45: Paraden ankommer til Fregatten Jylland. Paraden, Faneborg og tamburkorpset tager opstilling til den efterfølgende tattoo-opvisning.

Kl. 11.55: Fregat-institutionens fungerende bestyrelsesformand, Ole Bjerregaard byder velkommen og Kommandør Olsen afgiver Søværnets hilsen

Kl. 12.15: Kanonsalutten ”Dansk Løsen” affyres fra Bastionen ved havneindløbet af Søværnets Salutkommando.

Kl. 14.00-16.00: Åbent skib på Patruljefartøjet NYMFEN