Regentparrets besøg 1. september

Når regentparret landes på Træskibs-havnen ved Fregatten Jylland i Ebeltoft er alt gennemprøvet og parat til besøget i Syddjurs. Ved ankomsten til Ebeltoft modtages de kongelige med den særlige salut ”Dansk Løsen.” Når chaluppen nærmer sig fra kongeskibet, afgives den trefoldige salut fra Fregattens sejlbarkasse, dampbarkasse og Fregatten selv. For at sikre at skuddene falder rigtigt og koordinationen mellem de tre fartøjer er på plads, er der afholdt generalprøve.  Barkasserne har fået monteret de nypudsede små såkaldte ”svingbasser” i forstavnene. Sammen med Fregattens kraftige 30 punds bovkanon er de ladt med grovkornet sortkrudt, så der er ingen fare for at de bliver overhørt når det hele starter.

Efter salutten landes regentparret på barkassernes flotte anløbsbro kl 10 og modtages af borgmester og faneborg. Med karret og gardehusarer fortsættes turen fra museet rundt i Ebeltofts flotte gamle gader, forbi det gamle rådhus, hvor Ebeltoftgarden spiller.

Dagens program for besøget kan studeres nærmere på kommunens hjemmeside her:

Salutten en gammel tradition. I Danmark blev den første kanonsalut afholdt ved Frederik 2.s kroning i København år 1559. ”Dansk Løsen” er et signal til andre skibe og garnisoner i land, der tilkendegiver fredelige hensigter og at man er et dansk orlogsfartøj. Løsenet består af tre skud som igen besvares af den anden part. Denne landekode for orlogsskibe blev indført på Christian 4.s tid, hvor også kongens gæster fik denne særlige salut.