Markering af 75-årsdagen for den 29. august 1943 i Ebeltoft

”Søg svensk havn eller sænk skibet!”

Markering af 75-årsdagen for den 29. august 1943 i Ebeltoft

 Den 29. august 2018 markerer Danmark Marineforening og Fregatten Jylland i Ebeltoft 75-årsdagen for forhandlings- og samarbejdspolitikkens sammenbrud med fokus på begivenhederne i Søværnet.

Dagen vil blive markeret med mindehøjtidelighed, historiefaglige oplæg og udstilling af rariteter herunder originalflaget fra artilleriskibet Niels Juel, bogreception med præsentation af genoptryk af 24 øjenvidneberetninger ”Sådan oplevede jeg 29. august 1943” og lancering af en skrivekonkurrence for Syddjurs Kommunes 7.- 9. klasser om begivenheden d. 29. august og betydningen af denne for eftertiden.

Marinehjemmeværnets skib ”Brigaden” vil i dagens anledning anduve Fregathavnen, og der vil være åbent skib i løbet af dagen for publikum.

 

Dagens program for den 29. august i Ebeltoft

10.00 MHV908 ”Brigaden” anløber Fregathavnen
10.30 Højtideligholdelse ved Marineforeningens mindesten på havnen i Ebeltoft.
11.15 Programmet fortsætter på Fregatten Jylland
        - Taler og musik ved Marineorkestret (Randers)
12.00 Dansk Løsen, kanonsalut fra bastionen
12.30 Fregatten Jylland
        - Modeller på podier
        - Historien om artilleriskibet ”Niels Juel”
        - Genudgivelse ”Sådan oplevede jeg 29. august 1943” ved Danmarks Marineforening og
          Fregatten Jylland. I denne sammenhæng udskriver Danmarks Marineforening, Fregatten
          Jylland og Syddjurs Biblioteker en stilekonkurrence for Syddjurs Kommunes 7. – 9.
           klasser.
13.30 Afslutning

Der vil være gratis adgang til Fregatten Jylland mellem kl. 10 og 13.

Historisk baggrund

Den 29. august 1943 ophørte den danske regering, Rigsdagen og kongemagten med at fungere og den tyske besættelsesmagt indførte militær undtagelsestilstand.

Omkring Kl. 4 om morgen rykkede de tyske besættelsestropper ind på Holmen i København for at afvæbne og overtage den danske flåde.

Samme morgen modtog alle flådens enheder ordren K-N-U fra viceadmiral A. H. Vedel: ”…søg svensk havn eller sænk skibet”. Aktionen skulle forhindre den danske flåde i at falde i tyskernes hænder i brugbar stand.

13 skibe nåede Sveriges neutrale havne, mens omtrent 30 skibe blev sænket af egne besætninger. 23 danske soldater døde (9 personer fra Søværnets personel) og 40 blev sårede under de kampe, der opstod under tyskernes overtagelse af skibe, kaserner og tjenesteder.

Med flådens uskadeliggørelse og hærens modstand den 29. august 1943 valgte Danmark side i Anden Verdenskrig. Den selvdestruktive handling at sænke sin egen flåde var medvirkende til, at Danmark blev anerkendt som en af de allierede, samtidigt hermed betød handlingerne den 29. august, at modstandsbevægelsen for alvor fik grobund i Danmark.