Peter Ferdinand Giødesen – batterichefen som skrev sine oplevelser ned

Det 35årige batterichef på fregatten Jylland var en garvet sømand under slaget ved Helgoland. Peter F. Giødesen var søn af en søofficer, og han blev kadet i søværnet allerede som 12årig. Under treårskrigen var han med blandt andet korvetten Galathea og linieskibet Skiold på blokade i Østersøen. I 1857-58 var han kommandant på fæstningen Christiansø.

Giødesen var 3. kommanderende på fregatten Jylland under slaget ved Helgoland og havde kommandoen over batteridækkets kanoner. Han overlevede mirakuløst, at en østrigsk granat brød gennem skibssiden og eksploderede kun et par meter fra ham. Umiddelbart efter søslaget nedskrev han sine oplevelser under kampen ligesom han udførte et maleri af den afgørende fase af søslaget.

Efter krigen fortsatte Giødesen sin karriere i Søværnet. I 1867-68 var han med korvetten Dagmar i Brasilien og Vestindien. I 1868 blev han udnævnt til orlogskaptajn. I1883 fik han sin afsked på grund af alder hvorefter han blev kommandant i Nyboder. Giødesen var formand for Sømandsforeningen af 1856, og han sad 1889-1905 i sømandsstiftelsen Bombebøssens direktion, I perioden1876-94 var han medlem af Kbh.s borgerrepræsentation og medlem af sø- og handelsretten i København samt redaktør af Nationaltidendes søfartstidende. Han udgav mindeskrifter over Iver Huitfeldt (1885) og Henrik Gerner (1888).

Man kan læse mere om Løjtnant Giødesens oplevelser under slaget ved Helgoland i Benno Blæsild nye bog: Krigen på havet – Omkring Jylland 1864, der udkommer på forlaget Hovedland om 9 dage, d. 29. oktober.