Peter Christian Holm - Urokkelig søhelt fra 1864

Fregatten Jyllands kaptajn under slaget ved Helgoland hed Peter Christian Holm. Han var 57 år, og en erfaren søofficer. Han havde personlige krigserfaringer fra treårskrigen. Desuden havde han under fransk krigstjeneste 1828-1833 deltaget i erobringen af Algier og Arkona.

P. C. Holm var ud af en gammel søofficersslægt. Hans far var kaptajn Hans Peter Holm, som var chef for flåden i Norge under englandskrigene. Da P.C. Holm var 5 år gammel, druknede hans far under forsøget på om vinteren at sejle fra Norge til Danmark i en åben jolle.

Trods en haltende gang, som stammede fra et brækket lårben i årene under fransk krigstjeneste, var Holm altid midt i begivenhedernes centrum.  Hans ro syntes urokkelig. Det kom til udtryk under slaget ved Helgoland. Under hele slaget stod kaptajn Holm med kikkerten for øjnene på kommandobroen og fulgte kampens udvikling. Da en kanonkugle, som strejfede Holms, øre slog messingråberen ud af adjudanten, løjtnant Paulsens hånd, hvilket fik Paulsen til at gå ned i knæ, var Holms eneste reaktion at tage kikkerten fra øjnene og over den ene skulder meddele: ”Ikke dukke dem Paulsen! Det ser ikke godt ud for folkene.”

Ingen af Jyllands besætningsmedlemmer havde opdaget det; men Holm havde høj feber under slaget ved Helgoland. I de nærmeste dage efter søslaget fik han det gradvist dårligere. Kort efter et forgæves forsøg på at komme i audiens hos marineminister Lütken efter Nordsøeskadrens ankomst til København d. 16. maj 1864, måtte Holm sygemelde sig. Han døde d. 2. oktober 1864.

På Holmens kirkegård står en mindesten over P. C. Holm. På den står blandt andet: ”Djærv, Trofast, Kærlig. Fregatten Jyllands besætning satte sin chef denne mindesten.”

P.C. Holm var far til orlogskaptajn Gustav Holm, den verdensberømte grønlandsforsker. Som trænet søofficer blev Gustav Holm sat i spidsen for Konebådsekspeditionen der i 1883 til 1885 udforskede Østgrønlands kyst.

Man kan læse mere om P.C. Holm og hans besætnings oplevelser under krigen i 1864 i Benno Blæsilds nye bog: Krigen på havet – 1864 omkring Jylland, der udkommer om 5 dage, d. 29. oktober på forlaget Hovedland.