Millioner til at rette 30 år gammel undladelsessynd

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal har doneret 4,8 millioner kr. til at genoptage det restaureringsprojekt, som blev afsluttet af A. P. Møller Fonden med afleveringen af Fregatten Jylland i 1993.

 

Restaureringen, som begyndte for over 30 år siden, bestod i, at den midterste del af skibet, hvor styrken i tømmeret kun udgjorde omkring 20% af det oprindelige, blev understøttet af et skjult stålskellet. Skelettet, der er integreret i skrog og dæk, sikrer at det 157 år gamle skibsskrog forbliver i sin rette form.

 

Boreprøver viste i 1983, at tømmeret i forskibets og agterskibets tømmer havde bevaret op mod 80% af den oprindelige styrke. Derfor fandt man det dengang ikke påkrævet at understøtte disse dele af skibet med et indbygget stål skellet. Men efter 30 år i tørdok er styrken nu reduceret så meget i forskibet og agterskibet, at det er nødvendigt at genoptage restaureringsprojektet. Ellers vil Fregatten Jyllands stævn og agterspejl i løbet af få år kollapse og styrte ned i tørdokken. Besøgende kan allerede i dag ved selvsyn konstatere, hvordan især forskibet er blevet deformeret. Fregatten Jylland har nu ligget i tørdok i en længere årrække, end den var i aktiv tjeneste som krigsskib, og skroget er ikke konstrueret til at modstå de udfordringer opholdet i tørdokken giver. Tiden har vist, at man burde have understøttet hele skibet, da man var i gang. Men det kunne man ikke forudse dengang.

 

Denne sommer er det sidste chance for at nyde synet af Fregatten Jylland

Allerede til efteråret begynder skibstømrerne at nedtage bovsprydet og formasten. I løbet af vinteren begynder adskillelsen af skibsskroget omkring stævnen. Denne sommer er det derfor sidste chance for at se Fregattens smukke linjer. Det er nemlig nødvendigt at tilpasse restaureringen efter den løbende vedligeholdelse af blandt andet de 53 meter høje master. Bevillingen til vedligeholdelse af Fregatten Jylland på Finansloven blev i 2012 reduceret fra fire til to millioner kr. Derfor kører vedligeholdelses arbejdet i disse år på halv kraft, og det betyder, at restaureringsprocessen også vil komme til at strække sig over en længere periode.

 

Efter planen vil forskibet være færdigt i begyndelsen af 2015, og agterspejlet forventes at være tilbage på sin plads i 2017.