Kaptajn O. C. Hammer – en ensom søhelt fra 1864

Otto Christian Hammer blev født i 1822. 15 år gammel blev han kadet i Søværnet. Han tilbragte en stor del af sin ungdom ved Vestafrika, i Caribien og ved Sydamerikas kyster. Han var løjtnant under treårskrigen 1848-50. Nordfrisland, Høyer og de sydlige vadehavsøer blev i 1850 erobret af en styrke, som var under Hammers ledelse. Samme år blev Hammer udnævnt som inspektør for Hertugdømmernes vestkyst.

O.C. Hammer formåede med en styrke på kun 150 mand, otte ro-kanonbåde, et fyrskib og to små dampskibe at afvise østrigernes talrige erobringsforsøg på de 13 danske vadehavsøer der strakte sig 110 km langs hertugdømmernes vestkyst. Han overgav sig først som følge af en østrigsk krigslist og manglede opbakning fra marineministeriet d. 18. juli. Det var dagen før krigshandlingerne indstilledes i 1864.

Som mange af de andre mænd der udkæmpede krigen på havet for Danmark fik Hammer den kolde skulder af de danske politikere efter krigen. Hammer kom i tysk krigsfangeskab d. 19. juli 1864. Han blev dog løsladt efter en måned. Tilbage i København blev han indvalgt i Rigsrådets Landsting og han modtog en æressabel fra den dansksindede befolkning på Vadehavsøerne.

Marineminister Otto Lütken havde heller ikke glemt ham. 28. oktober modtog Hammer en skrivelse fra Ministeriet, der meddelte ham, at han var afskediget fra sin stilling som krydstold- samt fyr- og vagerinspektør for monarkiets vestkyst. Begrundelsen blev angivet til at være, at hertugdømmerne ikke længere var en del af monarkiet. Hammer modtog ikke nogen officiel påskønnelse af sin indsats, og stod i efteråret 1864 uden noget forsørgelsesgrundlag.

Hammer etablerede derpå et privat fiskeriselskab, og gav sig til at fange hvaler ved Island. I 1882 anlagde han som 60årig et savværk i Jämtland i Sverige, som han drev til sin død i 1892.

Ved sit enestående lederskab og sine fremragende militære aktioner, gav Hammer Danmark en mulighed for at etablere en flankestilling ved den efterhånden helt tysk besatte jyske halvø. Hammer gav endvidere flåden mulighed for at opretholde en tilstedeværelse i Nordsøen, hvis man havde ønsket det. Han mødte dog ingen lydhørhed fra sine foresatte i Marineministeriet. Her fandt man kun anledning til af egen drift at henvende sig til Hammer, når han skulle irettesættes for at have udvist initiativ og handlekraft. Det var ikke en adfærd man tolererede i Marineministeriet. Marineminister Lütken gik mere op i at følge kommandovejene end i at føre krig.

Man kan læse mere om kaptajn O. C. Hammer i Benno Blæsilds nye bog: Krigen på havet 1864 – omkring Jylland, der udkommer på forlaget Hovedland i overmorgen, d. 29. oktober.