Hans Henrik Koch (kaldet Henny) – H.C. Andersens gode ven og søhelt fra 1864

Hans Henrik Koch var 28 år i 1864. Han var en erfaren søløjtnant. Han var begyndt som kadet i Søværnet allerede som 7årig. Han deltog som 12 til 14årig som kadet i treårskrigen.

Under slaget ved Helgoland var det Hans Henrik Kochs opgave at måle afstanden til fjenden og give resultatet videre til overkanoneren.  I praksis skete det ved, at han stod på en lille forhøjning ved skibssiden kaldet røstet. Derfra kunne han se over rælingen og måle afstanden med en optisk afstandsmåler.

Hans Henrik Koch fik livsvarige mén af slaget ved Helgoland, hvilket gjorde stærkt indtryk på hans gode ven eventyrdigteren H.C. Andersen, som sammen med tusindvis af københavnere var ilet til havnen for at tage imod Nordsøeskadren, da den vendte tilbage efter søslaget. H. C. Andersen huskede det således:

”Paa Jylland saae jeg Henny Kock hilsede, fik Gjenhilsen, blev rørt til Taarer og saa hører jeg siden han slet ikke har seet mig. Klokken blev tre før jeg kom i Land, jeg gik ud til Kocks i Haab om at Henny kom og da vilde blive der til Middag, han kom og jeg hørte at det ikke havde været Tilfældet at Aurora havde bragt dem Hilsen. De havde i Nordsøen hørt at den østeriske Eskadre laae ved Helgoland, derfor vendte de tilbage og gik imod den, den skjød da først. Henny havde faaet Plads paa Balkonen uden paa Skibet for at iagttage; han var næste Dag aldeles døv paa det ene Øre af Kanonskud.”

Mens den øvrige besætning fik det meste af hørelsen tilbage efter et par uger, så forblev Hans Henrik Koch permanent døv på det ene øre, og også hørelsen på det andet øre blev med tiden temmelig ringe.

Den manglende hørelse forhindrede ikke Koch i at gå i den franske flådes tjeneste umiddelbart efter krigen i 1865 til 1868. Han var næstkommanderende på fregatten Tordenskiold, da den i 1870-72 udlagde det første telegrafkabel fra Europa til Kina.

Blandt sine personlige venner talte Hans Henrik Koch ud over H. C. Andersen kronprins Frederik (VIII). Han ledsagede i 1869 kronprinsen til Stockholm som kavaler i anledning af kronprinsens bryllup.

Hans Henrik Koch blev udnævnt til kontreadmiral i 1893 og viceadmiral i 1897. Hørelsen var dog blevet så dårlig, at han i 1899 måtte tage sin afsked. Han døde i 1905.

Man kan læse mere om Henni Kochs oplevelser på fregatten Jylland under krigen i 1864 i Benno Blæsilds nye bog: Krigen på Havet – omkring Jylland 1864, der udkommer på forlaget Hovedland om 8 dage, d. 29. oktober.