Fregatten Jylland søger besætning!

-til det historiske fartøj ROBARKASSEN

Seks uger i sommersæsonen sejler Fregatten Jyllands historiske fartøj Robarkassen med museets gæster på Ebeltoft Vig. Det specielle fartøj har altid hørt til fregatten og har mellem 1862 og 1889 fragtet personel, forsyninger og andet ombord undervejs på de store togter. Sejladsen i det lille fartøj var i sin tid en kærkommen adspredelse for mandskabet ombord på fregatten – og vil nu være det for museets gæster og det mandskab som vil sejle barkassen på daglige ture sommeren over i uge 27-32

Robarkassen er godkendt af Søfartsstyrelsen til at medføre 12 passagerer, (kategori F)

Båd og rigning er lidt speciel at betjene og forudsætter instruktion. For at føre båden kræves minimum styrmandseksamen af 4. grad, det blå sundhedsbevis og et S.R.C. eller R.O.C. – radiocertifikat, samt udvidet førstehjælpskursus/førstehjælpskursus på mellem niveau.

Hvis du besidder ovenstående og ellers er udadvendt, venlig og beredt på at give museumsgæsterne en rigtig god oplevelse sammen med dig ombord på det gamle sejlskib, er dette sommerjob/sommertogt måske noget for dig?

Der er tale om flere små daglige ture og mandskabet vi søger vil sammen udgøre et lille hold, der vil kunne dække de seks sommeruger og måske opbygge et fælleskab omkring turene og arbejdet. Sejladsen er noget helt nyt, men det er meningen at den skal fortsætte de næste sæsoner.

Ansøgningsfristen er 21.maj. Send en kort motiveret ansøgning til info@fregatten-jylland.dk