Fregatten får nye interessante beretninger til samlingen af danske rejsebeskrivelser fra en anden tid.

Mellem 1936 og 1959 havde det gamle krigsskib en rolle som ofte er overset. I denne periode jagede det ikke østrigske invasionsflåder bort. Det tjente heller ikke som uddannelsesplads for søværnets kadetter. Derimod havde det en fredelig og mindst ligeså vigtig opgave. Ved kippelsbro og senere i Christianshavn, lå skibet klar til at modtage de mange provinsbørn, der med deres skoler skulle på deres allerførste ferietur på egen hånd væk fra søskende, forældre og det velkendte. Indtrykket af København og den ofte lange rejse med tog og færge over fjorde og bælter blev børnenes helt eget eventyr.

Fregatten Jylland afholder den 20. september et af arrangementerne for de tidligere provinsbørn. Her foregår de glædelige gensyn med skibet og feriekammeraterne. Det er også her de mange spændende rejseberetninger kommer frem til dagens lys. Det er altid gode beskrivelser med mange indtryk fra datidens damp- og hestetrukne transport, livet på landet og i hovedstaden.

Provinsbørnenes beretninger og beskrivelser af rejse, skib og by giver et helt unikt og gribende billede af København og rejserne gennem landet for mellem 55 og 78 år siden, hvor det meste så anderledes ud end i dag, specielt i børnehøjde. De fleste børn havde ikke været ret langt hjemmefra og der var heller ikke adgang til de samme medier som i dag. Derfor blev rejsen til en særlig eksotisk og spændende oplevelse. Det samme gælder for os, der nu med tidens distance, gennem beskrivelserne kan se det barndomslandskab som dengang mødte børnenes øjne.

Det er meningen at denne kikkert tilbage til det gamle danske landskab på sigt vil kunne nydes af alle. De mange indsamlede materialer udgør en meget interessant og spændende samling, som vil kunne formidles for kommende generationers feriebørn.  I de over 20 år skibet virkede som provinsbørnenes logi, nåede næsten 200.000 små unge danskere at besøge det og København. Nu bliver mange af erindringerne imidlertid sikret, før end det sommerland hvor is koster 10øre og tivolituren 25 øre, går i glemmebogen.