Fregatdirektør fratræder sin stilling

Vedr. Fregatten Jyllands Direktion


Efter gensidig aftale fratræder direktør Lars H. Olsen sin stilling på Fregatten Jylland med udgangen af april 2019.


Den Selvejende institution Fregatten Jylland står overfor en større fysisk forandringsproces, der over en længere periode vil inddrage havneareal og udenoms områder i besøgsoplevelsen.


Bestyrelsen og Lars H. Olsen er enige om, at de kommende faser skal styrkes ved at tilføje yderligere kompetencer til Fregatten Jylland.


Bestyrelsen ved formand Tommy Bøgehøj takker Lars H. Olsen for et godt samarbejde og for at have stået i spidsen for udarbejdelse af den nye strategiplan, og ser frem til forsat at have en god dialog med Lars H. Olsen som konsulent for Fregatten Jylland.


Tommy Bøgehøj

Formand for D.S.I. Fregatten Jylland