En hædersmand med saltvand i blodet

Tidligere borgmester Jørgen Brøgger blev onsdag 10. februar udnævnt til æresmedlem af Fregatten Jylland

 

Skulle nogen i dag castes til filmrollen som myndig, gråsprængt kaptajn for Fregatten Jylland, da den endnu gjorde Danmark ære på de syv have, så ville Ebeltofts tidligere borgmester Jørgen Brøgger ikke være noget dårligt bud. Og selv om han af gode grunde aldrig selv har haft kommandoen over det smukke skib, så har han kæmpet med samme ildhu og udholdenhed for skibets ve og vel, som de skibschefer, der i fordums dage havde det sidste ord på broen.

For den indsats blev han onsdag hædret ved en lille højtidelighed på Fregatøen i Ebeltoft. Repræsentanter for fregattens bestyrelse, medarbejdere ved fregatten og Syddjurs' borgmester Claus Wistoft var mødt frem og kunne høre både bestyrelsesformand Ole Bjerregaard og fregattens direktør Benno Blæsild fortælle om det engagement, som Jørgen Brøgger gennem tiden har vist fregatarbejdet.

Ole Bjerregaard fremhævede det tætte forhold Brøgger altid har haft med det maritime. Både søværnet, skoleskibet Danmark og den lokale marineforening har gennem årene nydt godt af hans kærlighed til søen. En kærlighed, der i høj grad startede, da han som skoledreng i 1960, med Dannebrog i hånden, overværede fregattens ankomst til Ebeltoft.

Benno Blæsild mente, at Jørgen Brøgger var en af de få, der deler skæbne med de mennesker, der i dag passer og plejer det gamle skib.

”Ligesom os tænker du hele tiden på Fregatten Jylland,” forklarede han, og pointerede, at det var medvirkende til den dedikerede og uselviske indsats Brøgger altid har gjort for fregatten.

”Det er ikke et udtryk, der bliver brugt så meget længere, men Jørgen Brøgger er det man med rette kan kalde en hædersmand,” understregede fregatdirektøren.

Hovedpersonen selv takkede for den store ære, men ærgrede sig samtidig over, at det ikke var lykkedes gennem hans mange år som bestyrelsesmedlem, tolv af dem som formand, at få fregatten på finansloven. 

Fregatten er et nationalt klenodie, som skal bevares for eftertiden, er hans klare holdning, og dermed også en opgave staten bør deltage i.

”Fregatten Jylland har fyldt rigtig meget i mit liv og som æresmedlem er man jo ligesom stadig med på holdet,” siger Jørgen Brøgger, der frem over, trods sin sygdomsbetingede udtrædelse af bestyrelsen, vil støtte arbejdet omkring skibet.

Bestyrelsesformanden overrakte det nye æresmedlem en vægplakette og fra fregatten blev der kvitteret med en stor beskøjt, bagt til en hårdhed, der bedst egner sig til unge sømænd med stærke tænder, mente Brøgger.

Jørgen Brøgger bliver Fregatten Jyllands tredje æresmedlem og tilslutter sig dermed Lise Aarsleff og Bernt Kure.