Den selvejende Institution Fregatten Jylland

Institutionens formål er at bevare og vedligeholde Fregatten Jylland, drive Fregatten Jyllands museum og derigennem sikre kommende generationers mulighed for at forstå, hvorledes livet var ombord i de store træskibes tid. Museet skal i det væsentligste omfatte marinehistorie og nyere dansk træskibsbygning. Institutionen kan erhverve andre historiske skibe eller bygge replikaer af disse. Institutionen driver eller bortforpagter serveringsvirksomhed, butiksdrift og træskibsværft på institutionens område. Institutionens midler søges tilvejebragt gennem medlemskontingenter, entré, salgs- havne- og værftsindtægter, offentlige tilskud, donationer, testamentariske gaver, indsamlinger og lignende. Institutionens midler anbringes i overensstemmelse med de, til enhver tid af Justitsministeriet, fastsatte regler om anbringelse af midler under offentlig styrelse eller offentlige tilsyn.

Institutionen blev stiftet 30. marts 1979


Fregatten Jyllands bestyrelse

Ole-bjerregaard.jpg

Bestyrelsesformand

Ole Bjerregaard, udpeget af Syddjurs Kommunes Byråd
tlf. +45 61104823
Mail olebj@syddjurs.dk

 

Henning Kovsted
Næstformand                                            


Ole Bollesen
Udpeget af Syddjurs Kommunes Byråd


Peter Andersen
Udpeget af Syddjurs Kommunes Byråd


Nils M. Jensen
Direktør for Organisationen Danske Museer


Kim Andersen
Tidligere. Folketingsmedlem


Gorm Bergquist
Vicechef for Marinestaben


Leif Mortensen
Danmarks Marineforenings Landsbestyrelse 

 

 

 


Fregatten Jyllands protektor og præsidium

HKH-prinsgemal-henrik-mc-kinney-moller

Protektor H.K.H. Prins Henrik i selskab med Mærsk Mc-Kinney Møller

Michael Ehrenreich
Hofmarskallen


Bjørn Bisserup
Forsvarchefen


Torben Mikkelsen
Chefen for Marinestaben


Claus Wistoft
Borgmesteren i  Syddjurs Kommunes