Den selvejende Institution Fregatten Jylland

Institutionens formål er at bevare og vedligeholde Fregatten Jylland, drive Fregatten Jyllands museum og derigennem sikre kommende generationers mulighed for at forstå, hvorledes livet var ombord i de store træskibes tid. Museet skal i det væsentligste omfatte marinehistorie og nyere dansk træskibsbygning. Institutionen kan erhverve andre historiske skibe eller bygge replikaer af disse. Institutionen driver eller bortforpagter serveringsvirksomhed, butiksdrift og træskibsværft på institutionens område. Institutionens midler søges tilvejebragt gennem medlemskontingenter, entré, salgs- havne- og værftsindtægter, offentlige tilskud, donationer, testamentariske gaver, indsamlinger og lignende. Institutionens midler anbringes i overensstemmelse med de, til enhver tid af Justitsministeriet, fastsatte regler om anbringelse af midler under offentlig styrelse eller offentlige tilsyn.

Institutionen blev stiftet 30. marts 1979


Fregatten Jyllands bestyrelse

Bestyrelsesformand

tommy bogehojpx.jpg

Tommy Bøgehøj, udpeget af Syddjurs Kommunes Byråd
tlf. +45 2020 0196
Mail tbog@syddjurs.dk

 

Henning Kovsted
Næstformand                                            


Morten Siig Henriksen
Udpeget af Syddjurs Kommunes Byråd


Anita Søholm
Udpeget af Syddjurs Kommunes Byråd


Mikael A. J. Bill
Søværnet, Marinestaben


Leif Mortensen
Danmarks Marineforenings Landsbestyrelse 


Allan Aagaard


Bertel Haarder


 

 

 


Fregatten Jyllands præsidium

Michael Ehrenreich
Hofmarskallen


Bjørn Bisserup
Forsvarchefen


Torben Mikkelsen
Chefen for Marinestaben


Ole Bollesen
Borgmesteren i  Syddjurs Kommunes